Season-2 Tentative Jury

Laxmi Narayan Tripathi ​

Sahil Khan

Anusha Dandekar

Milind Soman

Gauahar Khan

Aryan Pasha

Anukreethy Vas

Rohit Khandelwal